Garancijski Pogoji

Garancijski Pogoji

1. Kupec mora ob uveljavljanju garancije v Monell pro d.o.o. dostaviti z opremo obvezno tudi dobavnico, kjer sta navedena datum dobave in serijska številka, če je le ta vpisana. Brez dobavnice ali kopije dobavnice sprejem artikla v servis ni možen!
2. Vse napake, nastale v okviru garancijske dobe, mora kupec sporočiti Monell pro d.o.o. v pisni obliki z reklamacijskim zapisnikom. Napaka mora biti jasno in nedvoumno opisana na reklamacijskem zapisniku. Opis napake, kot je na primer NE DELA, ni sprejemljiv! Reklamacijski zapisnik lahko dobite na naši internetni strani.
3. Monell pro d.o.o. vse reklamacije praviloma reši v osmih dneh. Če reklamacije v tem času ne more rešiti, je skrajni rok za rešitev 45 dni. Po preteku 45-ih dni je kupec upravičen do zamenjave reklamiranega artikla z novim oziroma do dobropisa.
4. Kupec je dolžan popravljeno ali zamenjano blago prevzeti najkasneje v devetdesetih dneh od datuma prejema v servis, sicer podjetje Monell pro d.o.o. za blago v servisu ne odgovarja več.

5. Vsi artikli morajo biti dostavljeni v reklamacijo z vsemi pripadajočimi dodatki (diskete, CD-ji, napajalniki, kabli, embalaža,…).

6. Iz garancije so izvzete vse napake in okvare:

  • če kupec ni poskrbel za ustrezne pogoje obratovanja opreme, kot npr. neustrezno električno napajanje in zaščita,
  • zaradi mehanske poškodbe ali odstranitve garancijskih in drugih oznak ali nalepk,
  • za izgubljene in poškodovane podatke ne odgovarjamo
  • zaščita podatkov je stvar uporabnika.
7. Vsi artikli, ki jih želite reklamirati in bodo v podjetje Monell pro d.o.o. poslani preko dostavnih služb, morajo biti obvezno opremljeni z dobavnico ali kopijo dobavnice ter servisnim nalogom ali opisom napake. Prav tako naj bo navedena kontaktna oseba. V nasprotnem primeru bo pošiljka zavrnjena in poslana nazaj pošiljatelju na njegove stroške.

8. Najkrajši garancijski rok je 12 mesecev.

Vse stranke naprošamo, da upoštevajo zgornja navodila, saj bomo le tako lahko hitro rešili reklamacije brez zapletov v vašo in našo korist ter zadovoljstvo.

Splošna Navodila Za Uporabo

1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšni uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.

2. Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.

3. Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.

5. Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.

6. Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označena na zadnjem delu izdelka.

7. Trožilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.

8. Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo.

9. Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja

10. Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.

11. Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno.
Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.

12. Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.

13. Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.

14. Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.

15. Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povezujte med seboj samo, ko niso priključene na električno omrežje.

Garancijska Izjava Monell Pro d.o.o.

Izjavljamo:da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih.

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku,da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v času, ki ne bo daljši od 45 dni,da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vrnili protivrednost izdelka.

V primeru neupravičenih garancijskih napak si podjetje Monell pro d.o.o. pridružuje pravico zaračunati operativne stroške obdelave (15 EUR brez DDV-ja) ter morebitnih stroškov transporta (17EUR brez DDV-ja).
Translate »
X