Splošni Pogoji Poslovanja

Splošni Pogoji Poslovanja

Splošni Pogoji Poslovanja Podjetja Monell Pro d.o.o.

Monel.si omogoča spletno naročanje aktivnih in pasivnih komponent (strukturirano ožičenje, optične komunikacije) za računalniške mreže, komunikacijo, ožičenje ter dodatno računalniško in pisarniško opremo. Vsak uporabnik storitve monel.si spletno naročanje pridobi svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se prijavi in predstavi. Uporabnikovo geslo je tajno in znano le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje v njegovem imenu.

Novi Kupci: Plačilni Pogoji
V monel.si spletno naročanje lahko kupujejo pravne osebe, to so podjetja, samostojni podjetniki ter uradne institucije s sedežem v RS. Na osnovi prijave uporabnika v bazo uporabnikov spletne trgovine se avtomatsko izpišejo plačilni pogoji, to je plačilo predračuna ali odlog plačila. Plačilo predračuna je obvezno za uporabnike (podjetja ali s. p.), ki prvič kupujejo v našem podjetju. Po prvem nakupu lahko uporabniki s pozitivno boniteto (IBon za preteklo leto) zaprosijo za odlog plačila, in sicer na monel@monel.si ali po telefonu +386 (1) 5621034. Vašo prošnjo bo obravnavala naša finančna služba in jo odobrila ali zavrnila.
Veljavnost Ponudbe In Cen

Veljavnost cen za izbrano blago ali storitve velja na dan nakupa, torej na dan zaključka in oddaje naročila preko spletne trgovine monel.si. Cene na monel.si spletno naročanje ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), ta se obračuna naknadno in je izpisan na računu. Cene ne vključujejo dostave. Plačnik dostave je uporabnik. Volumenske teže komunikacijskih, server omar se obračunavajo glede na volumen naročene omare. Na podlagi volumenskih tež se obračuna strošek prevoza.

Minimalni Znesek Naročila Je 15 € (Brez DDV-ja).

Naročanje

Vsa naročila, ki bodo prejeta preko monel.si spletno naročanje bomo obravnavali kot nepreklicna. Če pride do napake, lahko uporabnik brez dodatnih stroškov naročilo prekliče v času od oddaje naročila do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo v obdelavi. Po prejemu obvestila, da je naročilo v obdelavi, preklic naročila ni možen.

Obdelava Naročila
Monell pro d.o.o. bo z aktivnostmi, potrebnimi za izvedbo prejetih naročil pričel takoj po prejemu naročila. Če boste finančne obveznosti poravnali s plačilom na naš transakcijski račun, se bodo aktivnosti za izvedbo naročila pričele takoj po prilivu sredstev na naš račun. V ta namen bomo med rednim delovnim časom preverjali prilive na transakcijski račun podjetja. Redni delovni čas podjetja je vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, od 8.00 do 16.00 ure.
Dostava: Dobava in Prevzem

Večino proizvodov spletne trgovine monel.si imamo na zalogi in vam jih bomo dobavili v 24 do 48 urah. Lahko se zgodi, da katerega izmed proizvodov trenutno ni na zalogi, za kar se vam že vnaprej opravičujemo. V tem primeru vas bomo obvestili o datumu dobave.
Dobavni rok prične teči prvi delovni dan po prejemu potrdila o plačilu. Vsa naročila sprejeta pred 12.00 uro, se realizirajo z odpremo pošiljke še istega dne.

  • Naročila sprejeta po 12.00 uri, se realizirajo z odpremo pošiljke naslednjega dne.
  • Teža in stroški dostave se izračunajo ob sprejemu naročila.
  • Če se transakcija plača na podlagi predračuna, blago odpošljemo v dnevu prejema denarnih sredstev na bančni račun.
Naročeno blago za uporabnike, ki imajo odobren odlog plačila, bo odpremljeno na dan naročila, v kolikor bo to prispelo do 12.00 ure. Uporabnik lahko na lastno željo naročeno blago prevzame tudi na sedežu podjetja Monell pro d.o.o., to je na naslovu Špruha 15, 1236 Trzin, vsak delovni dan, od ponedeljka do petka med 8.00 in 15.00 uro. Na željo uporabnika bo dostavo naročenega blaga izvedel Monell pro d.o.o. , ki ima za te namene sklenjene dogovore in pogodbe z različnimi ponudniki paketne distribucije, ki blago dostavljajo do uporabnikov v vseh krajih Slovenije. Ponudnika paketne distribucije izbere Monell pro d.o.o. Če je plačnik dostave naročnik, le ta sam izbere ponudnika za dostavo blaga.
Zavrnitev Naročila
Monell pro d.o.o. lahko v izjemnih primerih v času do izdaje obvestila, da je naročilo v obdelavi, tega zavrne, če ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more ustrezno obravnavati. Vse objavljene cene in cene v posebnih ponudbah so nepreklicne in veljajo le za nakup preko spletne trgovine monel.si. Uporabnik naročeno blago kupi skladno s komercialno-finančnimi pogoji, ki so uporabniku določeni. Uporabnik je s komercialno-finančnimi pogoji seznanjen preko e-obvestila. Pogoji nakupa z odloženim plačilom so predmet dogovora med kupcem in podjetjem Monell pro d.o.o.
Odloženo Plačilo
Če je uporabniku odobreno odloženo plačilo je kupljeno blago last podjetja Monell pro d.o.o. do poplačila blaga v celoti. Če uporabnik zamuja s plačilom, ima Monell pro d.o.o. pravico, da mu zaračuna zakonske zamudne obresti, ki jih je uporabnik dolžan plačati v 8 dneh od datuma izdaje. Če uporabnik večkrat zamuja s plačili, si Monell pro d.o.o. pridržuje pravico do zaustavitve dobav.
Reklamacije na Dostavo
Če količina blaga, ki ga je uporabnik prejel, ni skladna s podatki na dobavnici in računu, je uporabnik o tem dolžan pisno obvestiti Monell pro d.o.o. takoj ob prejemu blaga, najkasneje pa naslednji delovni dan. Vidne kakovostne napake je uporabnik dolžan sporočiti v Monell pro d.o.o. takoj po ugotovitvi oziroma najkasneje v 8 dneh po prejemu blaga. Reklamacije upoštevamo samo pisno v 8 dneh po dobavi blaga ob predložitvi računa in dobavnice za reklamirano blago. Izdelki naj bodo nerabljeni, nepoškodovani ter v originalni embalaži. Za fizične poškodbe, ki so nastale zaradi transporta preko hitrih pošt, ne odgovarjamo. Za informacije glede reklamacije izdanega blaga pošljite sporočilo na monel@monel.si ali pokličete +386 (1) 56 21034.
Garancija na Kakovost
Vsi izdelki v spletni trgovini monel.si imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca. Za uveljavljanje garancije in servisno vzdrževanje se lahko obrnete na naš servis: monel@monel.si ali pokličete +386 (1) 56 21034. Skrite kakovostne napake je dolžan uporabnik pisno sporočiti v Monell pro d.o.o. takoj po ugotovitvi oziroma v garancijskem roku, ki velja za posamezno blago po ustaljenih navadah v poslovnem svetu. Monell pro d.o.o. bo vse reklamacije reševal skladno z običaji dobrih poslovnih praks.
Zasebnost
Monell pro d.o.o. osebnih podatkov o uporabnikih ne bo posredoval tretjim osebam.
Spori
Vse morebitne spore, ki bi nastali z uporabo spletne trgovine monel.si med uporabnikom in Monell pro d.o.o., bosta stranki poskušali reševati sporazumno. Kadar to ni možno, je za spore pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.
Translate »
X